Achiziții Publice 2023


Programul anual al achizițiilor publice

IANUARIE 2023

Buget inițial 2023

FEBRUARIE 2023

Contract cadru Print Ideea Contract DTP Paun Contract furnizare gaze naturale Contract Sincron

Alte sugestii

SCIM (cod intern managerial)
Structura Organizatorică
Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției publice
Achiziții Publice
Legea 544/2001 - liberul acces la informații de interes public